Ομάδα Στόχος

Ομάδα Στόχος της 3DlexiaCosmos

Η ομάδα στόχος βασίζεται σε 6 σημεία αναφοράς: πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου, αριθμός των αποφοίτων και μείωση της ανισορροπίας μεταξύ των φύλων στα μαθηματικά, επιστήμη και τεχνολογία, ολοκλήρωση της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, χαμηλές επιδόσεις στην ικανότητα ανάγνωσης, σχολικός πληθυσμός τυπικής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης , δια βίου μάθηση ενηλίκων και εκπαιδευτικούς / ειδικούς

Volunteer for Love!

Sign up for volunteering in our actions and help us change the world with education for Love, together!