Σχεδιασμός

Σχεδιαστική βάση των βασικών σκοπών – δράσεων του 3DlexiaCosmos

Δημιουργία ομάδας MasterMinds από εκπαιδευτικούς και ειδικούς, από Ελλάδα και εξωτερικό: πρόκειται για το χτίσιμο και τη δημιουργία της ομάδας πυρήνα του 3DlexiaCosmos, κορυφαίων εκπαιδευτικών από Ελλάδα και εξωτερικό όλων των ειδικοτήτων (καθηγητές γλωσσών, ειδικοί παιδαγωγοί, μαθηματικοί, φυσικοί, χημικοί, εικαστικοί, θεατρολόγοι, ΙΤ εκπαιδευτικοί κτλ) καθώς και ειδικών καινοτόμων ειδικοτήτων (yoga for classroom specialists, ‘mindfulness’ trainers, εμψυχωτές, ψυχολόγοι για υλοποίηση προγραμμάτων καλλιέργειας συναισθηματικής νοημοσύνης, life coaching κτλ), που θα δημιουργούν και θα εποπτεύουν τις καινοτόμες δράσεις-εργαστήρια του 3DlexiaCosmos.

Δημιουργία καινοτόμων εργαστήριων στις εγκαταστάσεις ‘3DlexiaCosmos’ στην Αθήνα, τόσο εσωτερικού όσο και εξωτερικού φυσικού χώρου υψηλής αισθητικής και ειδικής αρχιτεκτονικής διαμόρφωσης, όπου θα διεξάγονται  oι παιδαγωγικές δράσεις-εργαστήρια διδακτικής διαφορετικών μαθησιακών πεδίων (γλώσσα, μαθηματικά, τέχνες, φυσική, χημεία, ιστορία, βιολογία, κτλ) για μαθητές, αλλά και ανεξάρτητα καινοτόμα προγράμματα προσωπικής ανάπτυξης  για τους εκπαιδευτικούς και πολίτες. Στα καινοτόμα εργαστήρια του 3DlexiaCosmos τα διαφορετικά μαθήματα – διδακτικά πεδία-subjects θα διδάσκονται μέσα από κεντρικές Θεματολογίες  «Βig Ideas-BroaderTopics» με διαθεματική προσέγγιση,   με στόχο οι νέες γνώσεις να προσαρμόζονται κατευθείαν στις δεξιότητες, αρετές  και ικανότητες που χρειάζονται οι μαθητές στη ζωή τους,  στον 21ο αιώνα, με τρόπο ολιστικό.   Μια τέτοια προσέγγιση  απαιτεί στενή δημιουργική συνεργασία εκπαιδευτικών διαφορετικών διδακτικών πεδίων,  με όραμα τη μεταμόρφωση της μάθησης σε μια βαθιά, εμπνευσμένη  και γεμάτη νόημα για τη ζωή του κάθε μαθητή εμπειρία, προωθώντας εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις και νέες πρακτικές  σε παγκόσμιο επίπεδο,  μετασχηματίζοντας τον Κόσμο για ένα καλύτερο μέλλον για Όλους. O σχεδιασμός των προγραμμάτων του 3DlexiaCosmos στηρίζεται στις αρχές Incheon Declaration & Framework for Action Education 2030 by UNESCO, για ισότιμη πρόσβαση στην ποιοτική παιδεία για όλους.

Oι εκπαιδευτικοί μεταρρυθμιστές του 3DlexiaCosmos αντικαθιστούν τα τυπικά ‘προγράμματα σπουδών’ με οργανικά, εξατομικευμένα ‘Ολιστικά Πλάνα Ζωής’ για τον κάθε επισκέπτη  στους κύκλους προγραμμάτων του 3DlexiaCosmos, που εξελίσσονται και προσαρμόζονται στη ζωή και στις ανάγκες του κάθε ανθρώπου με τρόπο φυσικό και ολιστικό  Οι κύκλοι των εργαστηρίων αυτών για μαθητές και εκπαιδευτικούς θα δανείζονται στοιχεία από τους διδακτικούς στόχους  της διδακτέας ύλης του αναλυτικού προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας της Ελλάδος για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και σκοπός είναι οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί με την εμπλοκή τους στα προγράμματα του 3DlexiaCosmos,  να απορροφούν τις νέες γνώσεις με  τρόπο που θα καλλιεργείται όλο το ΕΙΝΑΙ της προσωπικότητας τους, the ‘Whole Being’, ενδυναμώνοντας ταυτόχρονα βαθιές γνώσεις, υψηλά ιδεώδη και δεξιότητες ζωής. Οι παρακολουθήσεις των εργαστήριων για τους μαθητές θα μπορούν να γίνονται τα πρωινά στις εγκαταστάσεις του 3DlexiaCosmos στην Αθήνα κατά την επίσκεψη σχολείων, σε καθημερινές απογευματινές παρακολουθήσεις των μαθητών με τη συνοδεία γονέων,  αλλά και σε μεμονωμένες επισκέψεις ή σε προγράμματα  μηνιαίας, τρίμηνης ή ετήσιας βάσης, μέσα από επισκέψεις σχολείων με συνοδεία εκπαιδευτικών ή ώρες εκτός σχολείου με τη συνοδεία κηδεμόνων. Τα προγράμματα για τους πολίτες θα διεξάγονται τόσο τις πρωινές όσο και απογεματινές ώρες.

Volunteer for Love!

Sign up for volunteering in our actions and help us change the world with education for Love, together!