Εκπαιδευτική μέθοδος 3Dlexia Paradigm

Η Ολιστική παιδαγωγική Μέθοδος 3Dlexia Paradigm, που υιοθετείται στη δημιουργία των ‘Κύκλων Zωής’ για μαθητές, εκπαιδευτικούς και πολίτες, αναπτύσσεται και περιγράφεται σε 11 βασικους παιδαγωγικούς στόχους-άξονες. Η ολιστική Παιδεία, που καλλιεργεί το 3DlexiaCosmos, ορίζεται με βάση το εκπαιδευτικό μοντέλο της μετασχηματιστηκής μάθησης (Singleton,2015), ενεργοποιωντας όλο τον εγκέφαλό, μέσα από το τρίπτυχο Νους (Πνεύμα), Καρδιά-(Ψυχή) και Σώμα.

Το παραπάνω εκπαιδευτικό μοντέλο λογίζεται ως μια σύνθεση από διάφορες πηγές γνώσης οι οποίες τελικώς υποστηρίζουν παιδεία για Ειρήνη, Αγάπη και βιωσιμότητα στον Κόσμο, η οποία σχετίζεται διεύρυνση του πνευματικό πεδίο (Νούς), την κριτική σκέψη,φαντασία, καινοτομία κα, την ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης ( Καρδιά) αλλά και με την ανάπτυξη του ψυχο-κινητικού τομέα μέσω της διάδρασης και ενεργής ενασχόλησης με το διδακτικό μοντέλο (Singleton,2015).

Το είδος αυτής της εκπαίδευσης προωθεί και υποστηρίζει το ‘ευ ζην’ των ατόμων αλλά και της κοινωνίας μέσω της προενεργητικότητας, της θεωρίας, της έρευνας και της πρακτικής⋅ εστιάζει επίσης στην ενσωμάτωση των διανοητικών, συναισθηματικών, σωματικών αλλά και πνευματικών διαστάσεων της εμπειρίας μάθησης ( Ηolistic Education Special Interest Group Newsletter, Winter 2005).

Το παραπάνω εκπαιδευτικό μοντέλο λοιπόν, όχι μόνο αντιπροσωπεύει την πολυεπίπεδη φύση της μετασχηματιστηκής διαδικασίας που λαμβάνει χώρα κατά τη μάθηση, αλλά συμπεριλαμβάνει τη σημασία του διδακτικού περιεχομένου σαν ένα πλαίσιο αυθεντικής, συνθετικής και όχι μόνο αναλυτικής εμπειρίας, ώστε ο μαθητής ξεκινώντας από την αυτογνωσία του, να μπορεί να επιτύχει βαθύτερη κατανόηση του διδακτικού αντικειμένου με εφαρμογή στην πραγματική ζωή, αίσθηση του ανήκειν, προσωπική αυτο-ανακάλυψη, καλλιέργεια των αρετών με σωματική και ψυχοκοινωνικό-αισθητηριακή ενεργοποίηση του, μεταμορφώνοντας τη ζωή του και τον Κόσμο.

Volunteer for Love!

Sign up for volunteering in our actions and help us change the world with education for Love, together!