Εκπαιδευτικές παράμετροι

Η Ολιστική παιδαγωγική Μέθοδος 3Dlexia Paradigm, που υιοθετείται στη δημιουργία των κύκλων προγραμμάτων για μαθητές, εκπαιδευτικούς και πολίτες, αναπτύσσεται και περιγράφεται στους εξής 11 παιδαγωγικούς στόχους :

 1. Εμπλοκή και ενεργοποίηση του τρίπτυχου (3D) ψυχής, νου και σώματος των μαθητών κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών δράσεων. Με βάση την ανακαλυπτική, ερευνητική, πολυαισθητηριακή, βιωματική, συνεργατική  και διαφοροποιημένη μάθηση (Τomlinson), επιδιώκουμε την ομαλή ένταξη των διαφορετικών μαθητών, με ή χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην εκπαιδευτική διαδικασία
 2. Εφαρμογή των γνωσιακών νευροεπιστημών (Woolf) στις παιδαγωγικές δράσεις  που θα ενεργοποιούν και θα καλλιεργούν συστηματικά τόσο το αριστερό, όσο και το δεξί ημισφαίριο του εγκέφαλου (αναλυτικό και συνθετικό τρόπο σκέψης) συμβάλλοντας στη μέγιστη και ισορροπημένη ανάπτυξή του
 3. Αρμονική συνύπαρξη και χρήση του εξωτερικού φυσικού περιβάλλοντος (Ρουσσώ) με την τεχνολογία αιχμής και εργαλεία επαυξημένης πραγματικότητας κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων, που διαμορφώνουν την πλέον καινοτόμα παιδαγωγική του 21ου αιώνα
 4. Ενσωμάτωση των τεχνών και της θεατρικής αγωγής ως σημαντικά εργαλεία της ολιστικής καλλιέργειας ολόκληρης την προσωπικότητας του ανθρώπου
 5. Αναγνώριση και καλλιέργεια των διαφορετικών ικανοτήτων και νοημοσυνών του εγκεφάλου (Gardner)
 6. Αναθεώρηση και επαναπροσδιορισμός της διαφορετικότητας και του όρου  «δυσλεξίας» σε «3Dlexia learning difference», βασιζόμενοι στις τελευταίες έρευνες της γνωστικής νευροεπιστήμης (Μ.Woolf)
 7. Καλλιέργεια των αρετών (δικαιοσύνη, ενότητα, σεβασμός, ειλικρίνεια, αποδοχή, ανιδιοτέλεια, θάρρος, κουράγιο, αδελφοσύνη, ευγένεια, συχώρεση, ειρήνη, αγάπη, ευγνωμοσύνη, πίστη, ελευθερία) με βάση τη διδασκαλία των Αρχαίων Ελλήνων Κλασσικών Φιλοσόφων και ενδυνάμωση των εσωτερικών θετικών τάσεων, αυτών που ήδη υπάρχουν μέσα μας και σκιαγραφούν τον Αληθινό μας Εαυτό, βιώνοντας την ευδαιμονία και την ενδελέχεια στη ζωή (Αριστοτέλης), έτσι ώστε κάθε ανθρώπινη πράξη να προσανατολίζεται προς την ολοκλήρωση της προσωπικής του ανάπτυξης.
 8. Καλλιέργεια των δεξιοτήτων ζωής (κριτική σκέψη, ευελιξία, φαντασία, επίλυση προβλημάτων, δημιουργικός ανατρεπτικός, καινοτόμος νους, ανθεκτικότητα, διαλογισμός-mindfulness)
 9. Απόκτηση δεξιοτήτων μελέτης (γνωστικές δεξιότητες, μαθαίνω πώς να μαθαίνω και μεταγνωστικές δεξιότητες, μαθαίνω πώς να εφαρμόζω σωστά αυτά που έμαθα)
 10. Ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης και καλλιέργειας της ικανότητας για ώριμη αγάπη (αυτοέλεγχος, ενσυναίσθηση, αυτογνωσία, διαχείριση συναισθημάτων)
 11. Καλλιέργεια περιβαλλοντικής εκπαίδευσης  και παγκόσμιας συνείδησης (εθελοντισμός, ανακύκλωση, περιβαλλοντική βιωσιμότητα, global citizenship, συνεργατικότητα με μαθητές από όλο τον κόσμο)

Στο ήθος και φιλοσοφία που διέπει το 3DlexiaCosmos είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι το έργο των εκπαιδευτών για την αγωγή των μαθητών δεν αποτελεί μια δογματική πραγματεία, την οποία κάθε παιδαγωγός θα πρέπει να εφαρμόσει με ευλαβική συνέπεια, αλλά πρωτίστως το απόσταγμα των παρατηρήσεων και η φιλοσοφία της ζωής εκπαιδευτικών που στοχεύουν να γεννήσουν ιδέες ενάρετες, βαθιά γνώση και διαφορετικούς τρόπους σκέψης στους δέκτες, μέσα από τους κύκλους των εργαστηρίων. Επιπλέον, οι παιδαγωγικές δράσεις του ‘3DlexiaCosmos στηρίζονται στην ισότιμη και διαφοροποιημένη πρόσβαση στην εκπαίδευση για όλους, υλοποιώντας  στην πράξη τη συμπεριληπτικότητα στη μάθηση, με στόχο όχι μόνο την απόκτηση μαθησιακών δεξιοτήτων και γνώσεων, αλλά και την καλλιέργεια της αυτογνωσίας του μαθητή.

Volunteer for Love!

Sign up for volunteering in our actions and help us change the world with education for Love, together!